รับควบคุมงานก่อสร้าง รับบริหารโครงการก่อสร้าง คอนซัลแตนท์ consultants รับคุมงานก่อสร้าง คุมงานก่อสร้าง รับควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง บริการตรวจรับบ้าน ตรวจสอบงานก่อสร้าง บริหารโครงการ ที่ปรึกษาก่อสร้าง

หน้าแรก

บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (I-CONS)

 

รับบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

เรามีทีมงานวิศวกร สถาปนิก และนักบริหารงานก่อสร้าง

ไว้ บริหารโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าโครงการขนาดเล็ก หรือโครงการขนาดใหญ่

 

                โครงการก่อสร้างไม่ว่าอาคารกลุ่มแนวตั้งหรืออาคารแนวราบ

การก่อสร้างล้วนประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่าย เริ่มจาก

เจ้าของ(owner) ผู้ออกแบบ(Designer) ผู้รับเหมาหลัก(main contactor)

และผู้รับเหมาย่อย (Subcontractors) โครงการก่อสร้างที่ดีจะมีคุณภาพ

ไม่สร้างปัญหา ให้ผู้ใช้อาคารภายหลัง จำเป็นต้อง มีเจ้าของโครงการที่มีวิสัยทัศน์

และทีมงานออกแบบและก่อสร้างที่มีประสบการณ์และภูมิความรู้ในแต่ละด้าน

เพื่อสร้างสรรค์ งานก่อสร้างให้มีคุณภาพ

แต่การจะสร้างงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างนั้น

ไม่ว่าจะ คุณภาพของงาน(Quality) ความทันเวลา(Time)

งบประมาณที่ไม่บานปลาย(Budgets) ความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง(Safety)

และ ลดผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีนักบริหารโครงการ มาเป็นผู้แทนเจ้าของ

เป็นผู้ประสานงาน ให้การดำเนินงานในแต่ละฝ่ายให้เกิดคุณภาพสูงสุด

ป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในการทำงาน

และตีความในเอกสารแบบหรือรายการประกอบแบบ

 

บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ชิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ (I-cons)

เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริงจาก

การรับเหมา การบริหารโครงการ พร้อมที่จะช่วยให้โครงการของท่านสำเร็จ

แบบมืออาชีพ

ทีมงานผู้บริหาร

ธรรมนูญ กฐินทอง ภาคีวิศวกรร

นางสาวอรอุมา ปาปะพัง ภาคีวิศกร

 

 

นายทองอินทร์ ชมโท

ปริญญาโทบริหารงานก่อสร้าง

ประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างกว่า 30 ปี

บริหารโครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา งบประมาณ 500 ล้าน (2557-2559)

บริหารโครงการก่อสร้างโรงงานไฮเออร์ อิเลคทริค(ประเทศไทย)กบินบุรี (ปัจจุบัน 2560)

รักษาจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ ในอาชีพ

ยึดหลักความถูกต้อง ใส่ใจทุกงาน

Visitors: 39,373