บล็อกตัวหนอน, บล็อกแปดเหลี่ยม, บล็อกลูกเต๋า, บล็อกตัวไอ, บล็อกคฑา, บล็อกหกเหลี่ยม, บล็อกศรศิลา, ศิลาเหลี่ยม, แผ่นทางเท้าหน้าลาย, ขอบฟุตบาท, อิฐมอญก้อนใหญ่, อิฐมอญ, อิฐมอญมอก, อิฐแดง, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญ, ผนังสำเร็จรูป, Innowall, ผนังสำเร็จรูปราคาถูก, ผนังสําเร็จรูปภายนอก, ผนังกันเสียง, ผนังกั้นห้องน้ํา, ผนังสําเร็จรูปกั้นห้อง, ผนังกันความร้อน, ผนังซีเมนต์โฟม, ผนังเบา, จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, ขายส่งวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, บล็อกปูถนน, อิฐมอญ2รู, อิฐ3รู, อิฐ4รู, อิฐพันปี, อิฐเซรามิก, อิฐบล็อก

บล็อกปูถนน/บล็อกปูพื้น

บล็อกปูถนน เป็นสินค้าที่สามารถจัดให้เกิดลวดลายตามจินตนาการของตัวเองได้ 

บล็อกปูถนนมีหลากหลายชนิด และหลากหลายลวดลาย

สามารถสอบถาม จำนวนของแต่ละลวดลายได้ 


 • บล็อกตัวหนอน2.png
  รายละเอียดสินค้า: บล็อกปูถนน- ตัวหนอนขนาด : 11.25 x 22.50 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 3กก. / ก้อนจำนวน : 40 ก้อน/ตารางเมตรสี : สีปูน/สีแดง/สีส้ม/สีเหลือง/น้...

 • บล็อกปูถนน แปดเหลี่ยม.jpg
  รายละเอียดสินค้า: บล็อกปูถนน แปดเหลียมขนาด : 19.58 x 19.58 x 6 ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 4 กก. / ก้อนจำนวน : 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตรสี : สีปูน/สีแดง/สีส้ม/สี...

 • บล็อกปูถนน ลูกเต๋า1.jpg
  รายละเอียดสินค้า: บล็อกปูถนน- ลูกเต๋าขนาด : 8 x 8 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 8กก. / 12 ก้อน (1แพ็ค)จำนวน : 25 ก้อนต่อตารางเมตร (ใช้คู่กับแปดเหลี่ยม)สี : สี...

 • บล็อกปูถนน ตัวไอ1.jpg
  รายละเอียดสินค้ารายละเอียด : บล็อกปูถนน- ตัวไอขนาด : 16.50 x 20.00 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 3.5กก. / ก้อนจำนวน : 35 ก้อนต่อตารางเมตรสี : สีปูน/สีแดง/...

 • บล็อกปูถนน คฑา1.jpg
  รายละเอียดสินค้ารายละเอียด : บล็อกปูถนน- ตัวคฑาขนาด : 13.00 x 19.50 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 3กก. / ก้อนจำนวน : 45 ก้อนต่อตารางเมตรสี : สีปูน/สีแดง/ส...

 • บล็อกปูถนน ศรศิลา1.jpg
  รายละเอียดสินค้ารายละเอียด : บล็อกปูถนน- ตัวศรศิลาขนาด : 11.25 x 25.20 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 3กก. / ก้อนจำนวน : 43 ก้อนต่อตารางเมตรสี : สีปูน/สีแด...

 • บล็อกปูถนน หกเหลี่ยม2.jpg
  รายละเอียดสินค้ารายละเอียด : บล็อกปูถนน- หกเหลี่ยมขนาด : 11.50 x 19.50 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 2กก. / ก้อนจำนวน : 60 ก้อนต่อตารางเมตรสี : สีปูน/สีแด...

 • บล็อกปูถนน หกเหลี่ยม แบบใหญ่1.jpg
  รายละเอียดสินค้ารายละเอียด : บล็อกปูถนน- หกเหลี่ยมใหญ่ขนาด : 19.50 x 19.50 x 6ซ.มน้ำหนักต่อหน่วย : 4กก. / ก้อนจำนวน : 29 ก้อนต่อตารางเมตรสี : สีปูน/...
Visitors: 90,105